Kompensacija keičiantiems kieto kuro katilus į šilumos siurblius

Oro kondicionierius – geresnei Jūsų gyvenimo kokybei!
2021 4 gegužės

Galite teikti paraiškas kompensacijai šilumos įrenginiams gauti pagal projektą: „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius“. Seni ir neefektyvūs šilumos siurbliai turi būti keičiami į atsinaujinančios energijos išteklių sistemas, tai yra: šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė –vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilai.

Šiam projektui yra skirti 6 milijonai eurų. Vykdymo data nuo 2021 m. balandžio 26 d. 8 val. iki gegužės 26 d. 17 val.

Maksimali finansavimo suma yra 14 500 eurų.

Paraiškos teikimo būdas online Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt užpildant projekto registracijos formą

Dalinį kompensavimą gali gauti asmenys, kurie atitinka žemiau išskirtus reikalavimus:

 1.     Paraiškas gali teikti tik fiziniai asmenys.
 2.     Kurie yra gyvenamojo namo (t.y. vieno buto pastato arba gyvenamosios paskirties buto dviejų butų arba daugiabučio pastato) savininkai.
 3.     Būstas turi būti baigtas ir įregistruotas ne mažiau kaip 5 metus (statybos pabaigos metai 2015 m. ir ankstesni).
 4.     Namo baigtumas turi būti ne mažesnis nei 100 %.
 5.     SVARBU: išmoka nesuteikiama tokiu atveju, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namelis.
 6.     SVARBU: išmoka nesuteikiama tokiu atveju, kai namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate yra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
 7.     SVARBU: išmoka nesuteikiama tokiu atveju, kai gyvenamojo būsto bendrasavininkas yra ne fizinis, tačiau juridinis asmuo.

Jeigu naudojate  gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kitą panašų kurą energijai gauti, tokiu atveju jis gali būti keičiamas į:

 •         naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis.
 •         šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 •         šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 •         šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;
 •         šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5.

SVARBU: Senas šilumos energijos gavimo šaltinis – turi būti išmontuotas ir priduotas atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *